Drukuj

Biblioteki cyfrowe

Monika Rowińska Dnia .

http://wolnelektury.pl/ – Portal Wolne Lektury – udostępnia lektury szkolne, do których wygasły prawa autorskie; umożliwia wyszukiwanie według gatunków i motywów literackich

http://exlibris.biblioteka.prv.pl/ – Biblioteka Internetowa Exlibris – zbiór e-booków literatury polskiej i obcej, ma indeks lektur szkolnych z podziałem na poziomy nauczania; do czytania zbiorów można pobrać program Biblioteka w dziale „Niezbędnik”

http://literat.ug.edu.pl/ – Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie – znajdziecie tu najważniejsze utwory literatury polskiej, portrety i biografie pisarzy oraz zobaczycie jak wyglądały pierwsze wydania utworów (np. średniowieczne księgi pisane ręcznie)

http://polona.pl/ - Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona - zawiera unikatowe polskie książki, rękopisy, stare druki, czasopisma, grafiki, rysunki i fotografie, mapy i atlasy, nuty, ulotki i odezwy, wydawnictwa konspiracyjne okresu II wojny światowej

http://staropolska.pl/ – portal naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej zawiera utwory piśmiennictwa staropolskiego oraz opracowania na temat historii, filozofii, religii i sztuki w dawnej Polsce, kultury starożytnej i biblijnej, europejskiego średniowiecza, renesansu i baroku

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl - Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej - można tam znaleźć wiele ciekawych starych kronik, filmów fabularnych i animacji

[po wpisaniu hasła „Augustów” ciekawe kroniki o naszym mieście]

http://www.audiovis.nac.gov.pl/ - zbiory audiowizualne Narodowego Archiwum Cyfrowego – stare fotografie oraz nagrania dźwiękowe ((większość to audycje z Archiwum Polskiego Radia)

[po wpisaniu w wyszukiwaniu zaawansowanym miejsca „Augustów” przedwojenne fotografie naszego miasta]