Drukuj

Regulamin biblioteki

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

2. Uczniowie klas pierwszych otrzymują bezpłatnie karty biblioteczne. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty istnieje możliwość zakupu nowej, w cenie za jaką została nabyta przez szkołę.

3. Z księgozbioru czytelni i czasopism dla uczniów można korzystać tylko na miejscu.

4. Zbiory audiowizualne i elektroniczne (płyty, kasety, programy komputerowe itp.) udostępniane są wyłącznie nauczycielom oraz uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad.

5. Jeżeli poszukiwana książka jest wypożyczona przez innego czytelnika, można ją zarezerwować.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na 1 miesiąc w roku szkolnym lub 4 książki  na okres wakacji. Termin zwrotu książki można przedłużyć, jeżeli nie jest ona zarezerwowana przez innych czytelników.

7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

8. Nauczyciele mogą wypożyczyć potrzebną im ilość materiałów bibliotecznych na okres uzgodniony z bibliotekarzem.

9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik jest zobowiązany przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

10. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

11. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza (dotyczy to wszystkich zbiorów bibliotecznych).

12. Podręczniki szkolne wypożyczane z biblioteki należy obłożyć i na bieżąco naprawiać wszystkie uszkodzenia, nie należy w nich niczego pisać ani zaznaczać. Za zgubiony lub zniszczony podręcznik odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

13. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i nie przeszkadzać innym.

14. W bibliotece obowiązuje zakaz jedzenia i picia.

15. Na lekcje do biblioteki należy wchodzić po przyjściu nauczyciela prowadzącego zajęcia.